Stichting Blijdesteyn

Voorwaarden voor het verkrijgen van een beurs

grassen

Wanneer komt u in aanmerking?

U komt in aanmerking als op 1 november van het jaar van aanvraag:

 • Uw leeftijd minimaal 18 en maximaal 40 jaar is,
 • U een bijstandsuitkering heeft of andere inkomsten die niet hoger liggen dan een bijstandsuitkering,
 • U alleenstaand bent; gescheiden, ongehuwd of weduwe, met of zonder kinderen,
 • U de Nederlandse nationaliteit bezit of, indien dit niet het geval is, u ten tijde van de aanvraag:
  • minimaal 5 jaar aaneensluitend woonachtig bent in Nederland én
  • in het bezit bent van een verblijfsvergunning (legale status)

Uw aanvraag wordt niet gehonoreerd als:

 • U niet aan alle boven genoemde voorwaarden voldoet,
 • U al eerder gebruik heeft gemaakt van een reisbeurs van Stichting Blijdesteyn,
 • U voor iemand anders dan uzelf de beurs aanvraagt,
 • U studente bent,
 • U voor een ander doel dan vakantie een bijdrage vraagt,
 • U voor een groep een aanvraag doet,
 • Uw scheiding nog niet in de registers van de burgerlijke stand is ingeschreven en de scheidingsprocedure nog loopt.