Stichting Blijdesteyn

Kom ik in aanmerking voor een vakantiebeurs?

U kunt een vakantiebeurs aanvragen als u op 1 november van het jaar van aanvraag:

1. minimaal 21 en maximaal 40 jaar oud bent;

2. en een bijstandsuitkering hebt, of andere inkomsten die niet hoger liggen dan een bijstandsuitkering;

3. en alleenstaand bent, dat wil zeggen officieel gescheiden, ongehuwd of weduwe, met of zonder kinderen;

4. en de Nederlandse nationaliteit bezit, of indien dit niet het geval is,
u ten tijde van de aanvraag:

o  minimaal 5 jaar aaneensluitend woonachtig bent in Nederland
o  én in het bezit bent van een verblijfsvergunning (legale status).

Als u al eerder een vakantiebeurs hebt ontvangen, studente bent, voor een ander doel dan vakantie of voor een groep aanvraagt, komt u niet voor een beurs in aanmerking. U kunt ook geen vakantiebeurs aanvragen voor iemand anders.

sunsetvliegtuig