Stichting Blijdesteyn

Hoe vraag ik een vakantiebeurs aan?

Wilt u in aanmerking komen voor een vakantiebeurs, dan dan kunt u van 1 mei tot 1 november schriftelijk een aanvraag indienen. Dat kan uitsluitend via het aanvraagformulier op onze website.

Omdat het aantal aanvragen ieder jaar hoger is dan het aantal te vergeven beurzen, wordt er in november geloot. Als u bent ingeloot, krijgt u het verzoek een aantal bewijsstukken toe te zenden, waaruit blijkt dat u aan onze voorwaarden voldoet. Indien u niet bent ingeloot, krijgt u geen bericht en worden uw gegevens verwijderd overeenkomstig ons privacybeleid.

Over de uitslag van de loting en de toewijzing van de vakantiebeurzen kan niet worden gecorrespondeerd.
boot