Stichting Blijdesteyn

Vakantiebeurs voor alleenstaande vrouwen

Wat doet Stichting Blijdesteyn?

Vakantie. Het is vaak een goed moment om te ontspannen, tot rust te komen, energie op te doen en nieuwe plannen te maken.

Voor veel alleenstaande vrouwen zit dat er helaas niet in. Er is geen geld voor. In zo’n geval kan Stichting Blijdesteyn uitkomst bieden. Vrouwen, die in een moeilijke financiële situatie verkeren, kunnen bij ons een beurs aanvragen. Daarmee kunnen ze een vakantie boeken. Aan het eind van ieder jaar verloot de stichting een aantal vakantiebeurzen onder de aanvragers.

Kom ik in aanmerking voor een vakantiebeurs?

U kunt een vakantiebeurs aanvragen als u op 1 oktober van het jaar van aanvraag:

Een vrouw van minimaal 21 en maximaal 40 jaar oud bent;

Een bijstandsuitkering hebt, of andere inkomsten die niet hoger liggen dan een bijstandsuitkering;

Alleenstaand bent, dat wil zeggen officieel gescheiden, ongehuwd of weduwe, met of zonder kinderen;

De Nederlandse nationaliteit bezit én op Nederlands grondgebied woont. Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit, dan moet u op 1 oktober van het jaar van de aanvraag minimaal 5 jaar aaneensluitend op Nederlands grondgebied wonen én in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning (legale status).

Als u al eerder een vakantiebeurs hebt ontvangen, studente bent, voor een ander doel dan vakantie of voor een groep aanvraagt, komt u niet voor een beurs in aanmerking. U kunt ook geen vakantiebeurs aanvragen voor iemand anders.

Hoe werkt de vakantiebeurs?

Bepaal zelf waar en hoe!

Met het geld van de beurs kunt u  in principe zelf bepalen waar en hoe u uw vakantie wilt doorbrengen.

Gaat u naar het buitenland, dan boekt u uw reis bij een reisbureau dat bij de ANVR of SGR is aangesloten. Blijft u in Nederland, dan mag u ook rechtstreeks bij het vakantieoord boeken. Het afsluiten van een annuleringsverzekering is verplicht. Stichting Blijdesteyn betaalt de rekening rechtstreeks aan het reisbureau of het vakantieoord.

De beurs is bedoeld voor één aaneengesloten vakantie en niet voor het maken van verschillende dagtrips.

De beurs is het jaar na aanvraag geldig van 1 januari tot en met 31 december.

De hoogte van de vakantiebeurs

Maximaal € 750

De beurs die u van Stichting Blijdesteyn ontvangt, bedraagt maximaal € 750. Is de vakantie duurder, dan betaalt u zelf bij (om financiële problemen te voorkomen mogen de totale reiskosten echter niet meer bedragen dan € 1500,-). Kost de vakantie minder, dan kunt u naast de reissom nog maximaal € 90 zakgeld krijgen, maar in totaal nooit meer dan € 750.

Alleen de vakantiekosten van u zelf en uw kinderen worden vergoed, niet de kosten van andere medereizigers.

Jaarlijks stelt het bestuur van Stichting Blijdesteyn vast hoeveel vakantiebeurzen er verloot mogen worden.  Alleen wanneer er volgens het bestuur voldoende opbrengsten zijn, worden de vakantiebeurzen uitbetaald.

Hoe is Stichting Blijdesteyn tot stand gekomen?

De heer A. de Stoppelaar Blijdesteyn was in het begin van de 20e eeuw eigenaar van tabaksplantages in Deli (Indonesië). Toen hij overleed was hij vrijgezel en had hij geen kinderen. Al voor zijn dood had hij bepaald dat uit de opbrengsten van zijn vermogen vakanties betaald moesten worden aan jonge, alleenstaande vrouwen, die weinig inkomsten hadden. In 1927 werd daarom Stichting Blijdesteyn opgericht. In eerste instantie gingen de vrouwen naar vakantiehuizen in Hilversum en Zwitserland. Omdat deze vorm van vakantie in de zestiger jaren van de 20e eeuw niet meer aansprak en bovendien de inkomens én de sociale wetgeving sterk waren verbeterd, besloot het bestuur van de Stichting het roer om te gooien met behoud van de oorspronkelijke doelstelling. De vakantiehuizen werden verkocht en sinds 1966 komen alleenstaande vrouwen met weinig inkomsten voor een vakantiebeurs in aanmerking en kan men zelf de vakantiebestemming kiezen.

Aanvraag vakantiebeurs 2025

Bekijk eerst de voorwaarden!

Voldoet u aan de voorwaarden van Stichting Blijdesteyn? Alleen dan heeft het zin een aanvraag in te dienen. De voorwaarden kunt u lezen onder: “Kom ik in aanmerking voor een vakantiebeurs?” Iedere vrouw, die aan deze voorwaarden voldoet, mag 1 aanvraag voor een vakantiebeurs indienen. Doet u toch meerdere aanvragen dan zullen deze worden verwijderd.

Na het verzenden van uw aanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging per e-mail. Heeft u deze niet gekregen (controleert u ook even uw spambox!), neemt u dan even contact op, het liefst per e-mail. Het is namelijk mogelijk dat uw aanvraag niet is ontvangen. U zult dan opnieuw een aanvraag moeten doen.

Uw aanvraag moet voor 1 oktober a.s. zijn ingediend. Later binnengekomen aanvragen worden niet meer in behandeling genomen.  Vragen

  Als één of meer vinkjes ontbreken, heeft het helaas geen zin om een aanvraag in te dienen.  Let op: het kan enkele seconden duren voordat het formulier is verzonden.
  Wees geduldig en wacht tot u de melding krijgt dat uw aanvraag succesvol is ontvangen.

   

  Contact

  U kunt Stichting Blijdesteyn bereiken via de onderstaande gegevens:

  Stichting Blijdesteyn

  Mevrouw H.G.P. Meursing-Kraak,
  Postbus 62 9460 AB Gieten

  Telefoon

  06-15 65 46 82

  E-mail

  info@stichtingblijdesteyn.nl

  Stichting Blijdesteyn is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam (41197316) en staat onder leiding van een stichtingsbestuur.

  Stichting Blijdesteyn is aangesloten bij FIN.

  Lees de privacyverklaring van Stichting Blijdesteyn hier.